Anh thực sự không thể nào mà ngờ được. Khi mà anh lại đi gạ gẫm cô em gái của mình làm tình. Em gái của anh năm nay mới có 15 tuổi mà thôi. Nhưng không hiểu sao anh lại muốn được xơi tái cô em gái của mình đến thế chứ. Hiện tại thì anh cũng đang không thể nào mà chịu được. Anh đang rất muốn được làm tình cùng với lại cô em gái đó. Thế cho nên, sau khi mà cha mẹ đi vắng, thì anh cũng nhanh chóng. Gạ gẫm em nó làm tình cùng với anh. Sau một hồi gạ gẫm, thì cuối cùng anh cũng đã gạ gẫm thành công, hai anh em địt nhau một cách táo bạo.